А Т А Н А С О В И
СЧЕТОВОДСТВО
СОФТУЕР
КОНТАКТИ
ПАРТНЬОРИ
Нашата история е нашият дългогодишен професионален и
житейски опит.
 
Много години ние изучавахме езика на цифрите, тяхната
стойност и свободно разговаряме с тях.
 
В днешното време на бързоразвиваща се и постоянно
променяща се бизнес среда, добрата обслужваща ви
счетоводна къща не трябва да е лукс за вас.
 
Ние залагаме на съвременна техника и методи на комуникация.
 
Работим с индивидуален подход към всеки клиент.
 
Чувствайте се винаги приети и за допълнителни услуги.
 
Ние сме на ваше разположение.