. 5
: 082 82 44 21
EMAIL: ATANASOVI@ATANASOVI.BG
. 5
: 082 82 44 21
EMAIL: MIROSLAV@ATANASOVI.BG
. , . , . . . . .
 
. - , . , . , , . . . . .
 
. . , . . , ( , -2, -3 .) .
 
. . . , .
 
, , , - , - (CRM),
 
ESET.